Er familien en nødvendighet?

Er familien en nødvendighet?

Animasjon Familie og samlivsformer (Juli 2019).

Anonim

En lykkelig familie er ikke bare en sosial enhet, det gir et uvurderlig bidrag til utdanningen av den nye generasjonen, kulturen og samfunnet. Familie er nødvendig for hver person, og det spiller ingen rolle hva hans rikdom og sosiale status.

Familie som samfunnsbehov


Sosiologi vurderer familien som en liten sosial gruppe, hvor hver av medlemmene er knyttet til hverandre av kjærlighet og slektsrelasjoner. Familier er preget av deres felles forbindelser og livsstil, som har vært forankret for medlemmer av hver familie i lang tid.
Familien er en av de viktigste samfunnsinstitusjonene i det moderne samfunnet. Dette forklares av at det har en pedagogisk funksjon, reproduktiv, rekreasjons-, adaptiv, økonomisk og noen andre funksjoner.
1. Familiens reproduktive funksjon uttrykkes ved fødselen av barn. Fødsel til en ny person er ikke bare utrolig lykke for foreldrene, men også generelt for samfunnet og staten. Et nytt medlem av samfunnet har dukket opp, som i tide vil begynne å skaffe seg juridiske plikter og rettigheter, vil kunne bidra til utviklingen av hele samfunnet.
2. Den pedagogiske funksjonen gir barn den aller første sosiale opplevelsen. Når de kommuniserer med foreldre, vedtar verdier og normer fra dem, legger barna seg i seg eksempler på atferd, mentale evner, karakter.
3. Den økonomiske funksjonen sørger for dannelsen av et familiebudsjett og fordelingen av midler til mat, utdanning, bruksregninger, kjøp av eiendom og andre nødvendige ting for familien.
4. Familien deltar i dannelsen av økonomisk etterspørsel etter tjenester og varer. Avgifter, skatter, avgifter betales, statsbudsjettet er opprettet.
5. Tilpasningsfunksjonen er knyttet til pedagogisk. Uten foreldrenes retning og eldre slektninger ville det være umulig å tilpasse nye medlemmer av samfunnet i et variert miljø. Barnet skaper en forståelse av hva som er bra og det som er dårlig.
6. Fritid i familien er betinget av at en person kan slappe av, hvile, dele sine erfaringer og problemer med andre familiemedlemmer, og motta moralsk støtte fra dem.

Familie betydning


Ikke en eneste nasjon, ikke et eneste samfunn i den siviliserte verden, kunne gjøre uten en familie. Og nærmeste og fjerne fremtid i det moderne samfunnet ser ikke ut uten en familie. For hver person er familien begynnelsen av begynnelsen. Nesten alle mennesker forbinder begrepet lykke, fremfor alt med familien: glad er den som har det bra i sitt hjem.
Det er umulig å overvurdere betydningen av familien. Familieforhold er et løfte om ro, stabilitet, selvtillit og i fremtiden for hver av sine medlemmer. Folk mellom hvem det er et forhold sterkere enn bare vennskap, er selvsikker i hverandre og i seg selv. Hvis noe går galt i livet, har de noen til å be om hjelp.